Beschrijving

Het dakbeschot wordt aangebracht op de balkenlaag van een dakconstructie. Het is een essentieel onderdeel van de dakconstructie. Het sluit de dakconstructie af en dakbedekking wordt hierop aangebracht. Dakbeschot vormt de grens tussen de dakconstructie en de dakbedekking. Het beschermt de woning tegen wind, regen en geluid.

Het beschot kan bestaan uit planken of platen. Vaak worden vellingdelen of schrootjes gebruikt in het geval van een planken dakbeschot. Vellingdelen zijn planken met een tong en groefverbinding. De planken grijpen in de breedterichting in elkaar met deze verbinding. OSB of underlayment wordt veel toegepast als beplating. Underlayment zijn platen die bestaan uit kruislings verlijmde houtfineer lagen. OSB bestaat uit verlijmde houtspanen.

Er zijn tegenwoordig innovatieve oplossingen op de markt voor dakbeschot en isolatie in één. Sandwichpanelen worden op de dakbalken bevestigd en bestaan uit twee harde kunststof topplaten met EPS isolatie ertussen. Zo is er isolatie en beschot in één. Op de platen zitten vaak al daktengels waar panlatten en vervolgens dakpannen op bevestigd worden.

Be- en verwerkbaarheid

KVG Houtbouw prefabriceert dakelementen altijd inclusief dakbeschot. In de houtzagerij wordt het dak in segmenten geproduceerd. De segmenten bestaan uit een balkenlaag, isolatie, folies en het beschot. Op locatie worden de elementen met een kraan naar het dak gehesen en gemonteerd. Er kan met prefab bouwen snel en nauwkeurig worden gewerkt. In één dag kan het dak gemonteerd worden.

Met prefab bouwen moet alleen de afwerking op locatie gebeuren. Na de montage van de dakconstructie wordt de dakbedekking aangebracht. Afwerkbeplating gebeurt ook op locatie.

Toepassing

Dakbeschot is noodzakelijk voor ieder bouwwerk. Het wordt dan ook toegepast in daken van huizen, schuurwoningen, schuren en overkappingen. Vellingdelen en underlayment worden toegepast als het beschot zichtbaar is in de dakconstructie. De vellingdelen zijn verkrijgbaar in verschillende houtsoorten zoals bijvoorbeeld douglas en vuren. OSB wordt vaker toegepast als het geheel geen zichtwerk is.

Voordelen dakbeschot

Beschermt de woning tegen wind en regen
Maakt het dak beloopbaar

Nadelen dakbeschot

Geen

Vergelijkbare onderwerpen