Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen welke kleven aan de grond en op die manier zijn draagkracht ontleend. Stuitpalen zijn heipalen welke tot de harde zandlaag worden gefundeerd en hierdoor zijn draagkracht aan de punt ontleent.

Een schroefinjectiepaal is een stalen buispaal, die omhuld is met verhard cementgrout. De paal is aan de onderzijde voorzien van een punt met 2 halfcirkelvormige schroefbladen en een injectie-opening. De schroefinjectiepaal is een grond verdringend paalfundering systeem welke niet gevoelig is voor knik; voor zachte ondergrondlagen worden en schroefinjectiepalen toegepast.

Be- en verwerkbaarheid

AvegHet op diepte brengen van de stalen buis gebeurt door schroeven onder gelijktijdig injecteren van cementgrout. Tijdens het installeren fungeert dit cementgrout als smeermiddel waardoor de weerstand om de grond te verdringen fors wordt gereduceerd.

Na de uitharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal, draagt een gedeelte van de kracht over naar de grond en beschermt de stalen buis tegen corrosie. Bij het draaien van schroefinjectiepalen wordt er een kleine heimachine toegepast.

Toepassing

Schroefinjectiepalen worden toegepast voor huizen, garages en andere zware constructies. Het is een trillingvrij paalfundering systeem en het proces veroorzaakt beperkt geluidsoverlast.

Voor het toepassen van schroefinjectiepalen wordt een kleine heimachine toegepast. Schroefinjectiepalen is het duurste paalfundering systeem wat er is dus het is echt de laatste optie die wordt toegepast wanneer er een fundering gemaakt moet worden. Daarnaast is er een wateraansluiting benodigd op de kavel om het beton door de schroefinjectiepaal te kunnen pompen.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen avegaarpalen

Trilling vrij aangebracht
Geluidsarm aangebracht
Op stuit geheid

Nadelen avegaarpalen

Zeer hoge kosten (duurste paalfundering systeem)

schroefinjectiepalen