Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen welke kleven aan de grond en op die manier zijn draagkracht ontleend. Stuitpalen zijn heipalen welke tot de harde zandlaag worden gefundeerd en hierdoor zijn draagkracht aan de punt ontleent.

Een hardhouten kleefpalen fundering is een fundering op kleef. Dit houdt in dat de palen worden geheid tot (vaak) 3 meter diepte en op die manier kleven aan de ondergrond.

De kleefpalen worden veel toegepast voor kleine constructies zoals tuinhuizen, overkappingen, schuttingen etc. De kleefpalen kunnen zakken maar als deze zakken dan is het bijna altijd gelijkmatig door een homogene opbouw van de ondergrond.

Be- en verwerkbaarheid

Er zijn geen zware machines nodig om deze fundering te plaatsen. Een grondboor voor het voorboren en een heiblok voor het heien van de palen is vaak voldoende. Voordat het plaatsen van de hardhouten kleefpalen begint moeten lijnen uitgezet worden om er zeker van te zijn dat de hardhouten kleefpalen op de juiste locatie worden gepositioneerd.

Tijdens het handmatige heien merkt de heier wanneer de paal niet verder de ondergrond ingaat. Als de paal zo diep en vastzit dat deze niet meer verder gaat kan de paal aan de bovenkant worden afgezaagd.

Toepassing

Hardhouten kleefpalen worden voornamelijk toegepast voor schuttingen, overkappingen en tuinhuizen. Het is een handmatig proces en veroorzaakt geen overlast voor de buren en omliggende bebouwing.

Hardhouten kleefpalen worden toegepast bij tuinhuizen, veranda’s, overkappingen, vlonders etc. het draagvermogen van een hardhouten paal varieert van 200 – 600 kg per stuk.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen hardhouten palen

Trillingvrij aangebracht
Geluidsvrij aangebracht
Lage kosten

Nadelen hardhouten palen

Op kleef geheid

Vergelijkbare onderwerpen