Beschrijving

De verankering van de woning wordt uitgevoerd door buitenwanden en binnenwanden te koppelen aan de betonvloer. Er zijn dragende en niet-dragende buitenwanden en binnenwanden. De dragende buitenwanden en binnenwanden worden verankerd door middel van betonschroeven aan de betonvloer.

De verankering van de woning is benodigd voor een goede constructieve afdracht van belastingen naar de fundering. De verankering van de woning wordt voor de dragende onderdelen voorgeschreven door de constructeur die de constructieberekeningen en tekeningen opstelt voor de fundering.

De dragende buitenwanden worden gekoppeld door middel van stalen verankeringen aan de betonbalken. De kolommen van de woning in staal of hout worden gekoppeld aan de betonbalken door middel van chemische ankers in de betonnen ondergrond.

Be- en verwerkbaarheid

Wanneer de betonbalken fundering is opgeleverd en de betonvloer is gestort kunnen de houtskeletbouw buitenwanden, binnenwanden en kolommen constructief gekoppeld worden aan de fundering. De buitenwanden worden door middel van ankers gekoppeld aan de betonbalken en de binnenwanden door middel van betonschroeven gekoppeld aan de betonvloer van de begane grond. Het is belangrijk dat constructieve wanden goed verankerd worden maar in principe verankerd KVG Houtbouw altijd alle wanden goed aan de betonvloer.

De kolommen in de woning van hout of staal worden verankerd met chemische ankers. Deze chemische ankers vormen de koppeling tussen de kolommen en de betonbalken van de fundering. In de constructieberekening staat voorgeschreven welke afmetingen deze ankers moeten bedragen. KVG Houtbouw kiest voor chemische ankers omdat dit een flexibele manier is van verankeren en deze zeer nauwkeurig kan worden uitgevoerd.

Toepassing

Bij alle woningen en recreatiewoningen die KVG Houtbouw bouwt wordt er verankering toegepast aan de fundering. De buitenwanden, binnenwanden en kolommen worden verankerd aan de betonbalken onder de betonvloer voor een juiste constructieve afdracht van belastingen naar de fundering.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen verankering woning

Nadelen verankering woning

Geen

verankering woning