Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen welke kleven aan de grond en op die manier zijn draagkracht ontleend. Stuitpalen zijn heipalen welke tot de harde zandlaag worden gefundeerd en hierdoor zijn draagkracht aan de punt ontleent.

Een draaipalen fundering is een fundering op stuit. Dit houdt in dat de palen worden ingedraaid tot een draagkrachtige laag en dus nooit meer zakken.

Stalen buispalen bestaan uit een stalen buis met aan de onderzijde een schroefblad. Met een motorboor worden de palen de grond in gedraaid tot de gewenste diepte. Net als stalen buispalen worden ook draaipalen opgebouwd uit verschillende segmenten die verkrijgbaar zijn in verschillende diameters. Het onderste segment heeft naast een schroefblad ook een voetplaat om te voorkomen dat er water en grond in de stalen draaipaal komt.

Be- en verwerkbaarheid

Van tevoren wordt berekend aan de hand van het sonderingsrapport, GEF-bestanden, KLICK-tekeningen en een funderingsadvies wat de maximale paalbelasting is. De constructeur berekent dan wat de boven belasting is van een bouwwerk en zo kan dit gepositioneerd worden op de stalen draaipalen.

Tijdens het boren wordt er gemeten en worden er grafieken uitgedraaid van de weerstand van de grond. Wanneer er voldoende grondweerstand wordt gemeten dan heeft de paal voldoende weerstand voor de boven belasting. Aan de hand van het sonderingsrapport kan dan bekeken worden of de laagdikte voldoende dik is.

Toepassing

Stalen draaipalen worden voornamelijk toegepast voor beperkt beschikbare ruimte in combinatie met lichte bouwwerken die op stuit gefundeerd worden. Het draaiproces veroorzaakt geen trillingen of geluidsoverlast voor de omgeving.

Stalen draaipalen worden toegepast bij tuinhuizen, veranda’s, overkappingen, vlonders etc. Het draagvermogen past precies bij de toepassing van bouwwerken hierop. Stalen draaipalen worden toegepast vanaf 2-5 ton belasting per paal.

Voordelen draaipalen

Trillingsvrij aangebracht
Geluidsvrij aangebracht
Toepasbaar in kleine ruimtes
Op stuit geheid

Nadelen draaipalen

Geen