Beschrijving

Geotechniek omvat voor de reguliere woningbouw het sonderen van punten op projectlocatie, het opvragen van een KLICK en het opstellen van een funderingsadvies. Het sonderen van punten op projectlocatie kan op verschillende manieren:
– Optie 1 is de sondeertruck machine (20 ton). Deze sondeertruck is de goedkoopste optie en kan zelfstandig de punten op projectlocatie nemen. De punten die worden gesondeerd worden opgesteld door een adviseur van het geotechnische bedrijf.
– Optie 2 is de midirups machine (11 ton). Deze midirups is een optie voor het sonderen van punten die minder goed qua bewegingsvrijheid te bereiken zijn.
– Optie 3 is de eigengewicht rups machine (3,5 ton). Deze eigengewicht rups is een mogelijkheid voor het sonderen op locaties die erg lastig qua bewegingsvrijheid te bereiken zijn.
– Optie 4 is een demontabel sondeerapparaat. Dit sondeerapparaat gaat niet zo diep en wordt eigenlijk niet echt voor de woningbouw toegepast.

De sondeertruck wordt toegepast voor bijna alle nieuwbouwwoning projecten. De sondeertruck heeft een afmeting van L8,5 x B2,6 x H4,5 (werkhoogte) meter. De sondeertruck heeft wielen en rupsen waardoor deze op drassige bouwkavels prima kan komen.

De midirups sondeerwagen wordt toegepast voor bouwprojecten waarbij de toegankelijkheid minder goed is. De midirups sondeerwagen heeft een afmeting van L4,5 x B2,2 x H3,5 (werkhoogte) meter. De midirups sondeerwagen heeft rupsen waardoor deze op drassige bouwkavels prima kan komen.

De eigen gewicht rups machine wordt toegepast voor bouwprojecten waarbij de toegankelijkheid heel smal is of lastig bereikbaar. Denk hierbij aan een smal pad of een aanbouw bij een woning. De eigen gewicht rups machine heeft een afmeting van L3,5 x B1,25 x H3,4 (werkhoogte) meter. De eigen gewicht rups machine heeft rupsen waardoor deze op drassige bouwkavels prima kan komen.

Het demontabele sondeerapparaat wordt door KVG Houtbouw niet toegepast. Dit komt omdat deze sonderingen niet diep kunnen komen waardoor je hiermee geen goede sonderingen kunt verkrijgen voor een paalfundering voor een woning.

Be- en verwerkbaarheid

De geotechniek wordt aangevraagd bij een geotechnisch bureau. Een geotechnisch bureau maakt op basis van de vorm van de woning een schema hoeveel en waar er sonderingen genomen moeten worden. Hierbij is het belangrijk om juiste tekeningen aan te leveren zodat er een sondeerplan is.

De sondeertruckmachine gaat naar projectlocatie om volgens het sondeerplan de sonderingen te nemen. Tijdens het meten kan het sondeerpersoneel inschatten waar de sterke en dikke zandlagen zijn. Stel dat er slappe tussenlagen zitten dan wordt er dieper gesondeerd zodat inzichtelijk is waar de sterke grondlagen zich bevinden.

Als de sondeertruck alle sonderingen heeft gemaakt wordt een sondeerrapport opgesteld. In dit rapport worden alle digitale uitwisselbestanden gestuurd (GEF) en de sonderinggrafieken worden opgesteld in het rapport (PDF).

Hierna wordt er door de geotechnisch adviseur een funderingsadvies opgemaakt waarin wordt beschreven op welke dieptes welk paalfundering systeem kan worden toegepast. Hiermee kan de hoofdconstructeur het gewicht bepalen van de woning en deze positioneren op de fundering.

Toepassing

Geotechniek is benodigd voor alle nieuwbouw woningbouw. KVG Houtbouw adviseert altijd om geotechniek uit te voeren zodat je weet op welke diepte de palen toegepast kunnen worden. Hiermee kun je als bouwer ook alleen de garantie op ‘geen verzakking’ voor een opdrachtgever vastleggen.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen geotechniek

Niet van toepassing

Nadelen geotechniek

Niet van toepassing

geotechniek