Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen welke kleven aan de grond en op die manier zijn draagkracht ontleend. Stuitpalen zijn heipalen welke tot de harde zandlaag worden gefundeerd en hierdoor zijn draagkracht aan de punt ontleent.

Avegaarpalen fundering is een fundering op stuit. Dit houdt in dat de palen worden geheid tot een draagkrachtige laag en dus nooit meer zakken. Avegaarpalen zijn opgebouwd uit een soort ‘wokkel’ welke de grond eruit boort. Met dat deze wokkel teruggetrokken wordt; wordt er beton gepompt in het gat van de wokkel.

Be- en verwerkbaarheid

Avegaarpalen zijn uitermate geschikt voor trillingvrije toepassingen en fundering op stuit. Het principe van de fundering is dat er een ‘wokkel’ de grond ingaat en grond eruit boort. Met dat de paal zich terugtrekt wordt er beton gestort in het gat wat er dan in de grond is.

Feitelijk heb je zo dus een ‘in de grond gevormde’ betonpaal. Achteraf wordt er wapening in gestoken. Hierbij worden er zware machines gebruikt die veel ruimte in beslag nemen. Er wordt een grote machine toegepast (60 ton) welke op kavel alle avegaarpalen toepast.

Toepassing

Het voordeel van trillingvrije fundering is dat oude gebouwen nagenoeg geen risico hebben op scheuren door de paalfundering. Avegaarpalen worden toegepast wanneer een sonderinggrafiek uitwijst dat de bovenste laag vrij veel zand betreft.

De avegaarpalen kunnen namelijk slecht knik opnemen. Dit betekent dat bij een veen ondergrond zonder harde tussenlagen vaak schroefinjectiepalen worden toegepast. De belasting van avegaarpalen is vanaf 10 ton en avegaarpalen worden voor huizen, garages en andere zware constructies toegepast.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen avegaarpalen

Trilling vrij aangebracht
Geluidsarm aangebracht
Op stuit geheid

Nadelen avegaarpalen

Zeer grote en zware machine dus niet overal goed toepasbaar

avegaarpalen